pony en paardrijlessen voor jong en oud

REGLEMENT   '' DE ESWALRUITERS  "    


                           Lid worden

De contributie bedraagt 20,00 per jaar. Door de wisseling van het bestuur is er voor het jaar 2015 geen contributie geïncasseerd. 

Er zijn veel nieuwe leden die nog geen incasso hebben ingevuld. Of weten helemaal niet dat er daarvoor iets ingevuld moet worden. 

Om het voor iedereen gelijk te houden, wil ik jullie verzoek om €20,00 over te maken op rekening nummer NL62RABO0382816811 TNV De Eswalruiters. De contributie zal dan gelijk lopen met het schooljaar 2015/2016 

Betalingskenmerk: naam van het kind/ nieuw lid.


Wedstrijden 

  

Je kunt je opgeven op lijsten die op het prikbord hangen, overleg met Olga of Stephan in welke klasse je mee moet doen. 

De paarden en pony’s mogen per dag 5 keer mee lopen, dus even tellen of het nog kan. 

    

Op woensdag avond zet ik de lijsten op internet, zodat je kan zien wanneer je moet rijden. 

www.eswalmanege.nl onder het kopje Eswalruiters 

Dit gaat nog niet altijd even handig maar gelukkig heeft bijna iedereen whats app, dus een fotootje is snel gestuurd.

ALGEMEEN:

*          Als men wil deelnemen aan de activiteiten van De Eswalruiters, moet men lid zijn van

            de Vereniging en moet de contributie voldaan zijn. Kosten bedragen 20,00 euro.

            Gelijk aan een schooljaar.

            Ook moet je rijdend lid zijn van de Eswalmanege.

*          Deelname aan alle activiteiten is voor eigen risico.

*          Voor wedstrijden moet men inschrijfgeld betalen.

            Dressuurwedstrijden   €4,50.

            Springwedstrijden       €6,00.

*          Er mag pas gestart worden als het inschrijfgeld is betaald.

*          Als men, zonder afzeggen, wegblijft van een wedstrijd, waarvoor men zich wel heeft

            ingeschreven, moet het inschrijfgeld alsnog worden voldaan. Er mag alleen gestart

*          Het wedstrijdseizoen loopt van september tot juli, tenzij anders bepaald.

 

WEDSTRIJDEN: 

*          Zowel bij het inrijden als tijdens de wedstrijden is het dragen van een cap voorzien             van een kinband verplicht.

*          Men wordt geacht in passende kleding op de wedstrijden te verschijnen. Deze bestaat       bij voorkeur uit een rijbroek, (rij)laarzen, een cap (verplicht), een effen sweater, of        shirt. Tijdens de wedstrijden zijn sweaters en T-shirts te koop met ons logo.

*          Men mag per klasse met maximaal 1 eigen paard, of pony starten. Men mag dus     niet         op een manege paard/pony en op een eigen paard/pony starten.

*          Men kan geen aanspraak maken op een bepaald(e) paard/pony. De  wedstrijdcommissie houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de        startlijst ten aanzien van de keuze voor een bepaald(e) paard/pony.

*          Er mogen niet meer dan 5 personen starten op 1 paard/pony.

*          Bij dressuur- en springwedstrijden rijden de paarden en pony's apart in.

*          Het inrijden gebeurt door de eerste ruiter die op het (de) desbetreffende paard/pony

            moet starten.

 

DRESSUURWEDSTRIJDEN:

*          De dressuurwedstrijden worden gereden uit het originele proevenboekje. Op de      inschrijflijst staat welke proef er die wedstrijd gereden wordt. deze zijn te vinden op de site van de KNHS.

*          Bij dressuurwedstrijden wordt er steeds twee keer dezelfde proef gereden.

*          Zowel bij het inrijden als tijdens de wedstrijd is het gebruik van hulpteugels

            (bijzetteugel, martingaal, slofteugel) niet toegestaan.

                               

BESTURINGS-  EN CAPRILLIPROEVEN:

*          Besturings- en caprilliproeven vallen onder de regels van een dressuurwedstrijd.

            Uitzondering is dat bij caprilliproeven beenbescherming en martingaal wel is           toegestaan.

    

SPRINGWEDSTRIJDEN:

*          Bij springwedstrijden is gebruik van beenbescherming en martingaal toegestaan.

     

KLASSEINDELING EN WINSTPUNTEN:

 

*          Elk nieuw lid bij de pony's start in klasse A en bij de paarden in klasse B, zowel bij het     springen als bij dressuur. Alleen in overleg met Stephan of Olga kan hiervan              worden afgeweken. Als je ooit al eens je diploma in de klasse A hebt gehaald, mag

            je niet meer starten in deze klasse, ook niet met een “groene”, of andere pony. 

*          Voor iemand die al wedstrijden heeft gereden bij de vereniging en vervolgens in het             bezit komt van een eigen paard/pony zijn er twee mogelijkheden.

            1. Er kan gestart worden in de klasse waarin tot dan toe is gereden. De behaalde      winstpunten blijven bestaan. 

            2. Er kan gestart worden in een lagere klasse. Je begint dan weer met 0 winstpunten en       alle tot dan toe behaalde winstpunten vervallen.       

*          Voor de indeling van de klassen bij de dressuur maken wij gebruik van het   winstpuntensysteem.

 

Winstpuntentabel geldend voor de klasse A

Van 120 tot 210 punten      = 1 winst punt

Van 211 tot 225 punten      = 2 winstpunten

Van 226 punten en hoger   = 3 winstpunten                                                                    

Bij 3 winstpunten moet je door naar de B  

 

Winstpuntentabel geldend voor de klassen B/C/L/M

Van 180 tot 195   punten     = 1 winstpunt

Van 196 tot  210  punten     = 2 winstpunten

Van 211 en hoger                = 3 winstpunten

                    

              Bij de klassen B-C-L-M  geldt dat je  bij 4 winstpunten door mag en dat je bij 6 winstpunten door moet naar een hogere klasse.

              Voor de springwedstrijden geldt: wil je graag starten in een hogere klasse, dan altijd eerst even overleggen met je instructeur.

 

PRIJZEN

De prijzenverdeling wordt aan de hand van deelname in een bepaalde klasse bepaald als volgt:

*          1 deelnemer: 1 standaard/beker/gebruiksartikel alleen uitgereikt als de deelnemer minstens 1           winstpunt behaald in de dressuur, of minstens 1 foutloos parcours heeft gesprongen.

*          2, 3 of 4 deelnemers: 1 standaard/beker/gebruiksartikel voor de 1 e plaats.

*          9 of meer deelnemers: 3 standaards/bekers/gebruiksartikelen voor de 1 e, 2 e en 3 e plaats

Alle prestaties worden bij alle A wedstrijden beloond met een rozet.

Wanneer er meerdere deelnemers op dezelfde plaats eindigen dan zijn er, zowel bij dressuur- als bij springwedstrijden, meerdere prijzen beschikbaar.

             


    

Sta je als eerste op de pony kan moet je een half uur eerder aanwezig zijn, zo niet, kun je de pony overnemen van diegene die voor je rijdt.

Je hebt dan nog even de gelegenheid om te oefenen. Het is dan niet de bedoeling alleen de galop te oefenen. De meeste pony’s moeten vaak lopen en wanneer ze tussen door dan ook nog vaak moeten galopperen zullen ze erg moe zijn.

Als je dan als laatste op die pony moet rijden, willen ze niet meer lekker vlot door rijden. Houd daar dus rekening mee. 

    

De prijsuitreiking vindt plaats in de kantine, 15 minuten nadat de laatste heeft gereden.

Je behaalde punten worden door ons bijgehouden, op het moment dat je over kan naar een hogere klasse, krijg je een diploma.

Voor de pony’s A is er voor iedereen een mooie rozet en altijd een leuk extra prijsje.

Voor de overige klassen geldt de normale regeling.

Dit seizoen rijden we een competitie voor de klasse B t/m M1

In september is de laatste en dus ook de prijsuitreiking. De meeste kinderen gaan daarna door naar de volgende klasse.

        

Nog vragen?

Wij horen het graag,

   

Stephan en Olga